UCDC - BUCURESTI

  Obiective

  Motto:

  ”Sapere aude! Have the courage to use your own understanding," is therefore the motto of the Enlightenment

  Immanuel Kant

   The conference aims at promoting the philosophy of law as a juridical spirituality, a specific product of culture, reflection on the human meaning of law, on national and universal coordinates.

  The message of Enlightenment centered on rationality and humanity is perennial and very present in contemporary times, being a resource of legal thinking, of social and legal creativity.

  Focused on the philosophy of law in a national, european and international context, reflecting Dimitrie Cantemir's work in philosophy of law and ideas of national unity, the Conference integrates into all the events organized at our University's 100th anniversary since the completion of the state building national unitary Romanian, being open to spirituality everywhere.

   

  Motto:

  ”Sapere aude! Ai curajul să te foloseşti de propria-ţi înţelegere.” Acesta este cuvântul de ordine al iluminismului.

  Immanuel Kant

   Conferința își propune promovarea filosofiei dreptului ca spiritualitate juridică, produs specific al culturii, reflecție asupra rostului omenesc al dreptului, pe coordonate naționale și universale.

  Mesajul iluminismului, centrat pe raționalitate și umanitate este peren și deosebit de actual în contemporaneitate, fiind o resursă a gândirii juridice, de creativitate socială și juridică.

  Centrată pe filosofia dreptului în context național, european și internațional, cu reflectarea operei lui Dimitrie Cantemir în filosofia dreptului şi în ideile de unitate naţională, Conferința se integrează în ansamblul evenimentelor organizate la nivelul Universităţii noastre dedicate aniversării a 100 de ani de la desăvârşirea făuririi statului naţional unitar român, fiind deschisă spiritualității de pretutindeni.

  UCDC

   

   

  CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ

  UNESCO

   

   

  International Conference

  © 2017 "DIMITRIE CANTEMIR" Christian University, Department for International Relations